Regulamin

1. Treść regulaminu
I. Informacje o sklepie
Strona sklepu www.zozohara.com. jest własnością Krzysztofa Chara, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZOZO HARA Krzysztof Chara. Firma, zwana w dalszej części regulaminu Sklepem, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wińsko pod numerem 566, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Saperów 10, oraz jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 894 199 91 64, regon 931948899. e-mail: zozohara@gmail.com, tel. do sklepu: .

II. Oferta sklepu
Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
Zawarcie umowy następuje w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli wtedy gdy Klient otrzyma od obsługi Sklepu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (status zamówienia: przyjęte, drugie – już nieautomatyczne potwierdzenie).
Prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, a informacje o ich wysokości podawane są przed zawarciem umowy sprzedaży.
Do każdego zamówienia dołączamy specyfikację sprzedaży – dowód zakupu/paragon, lub – na życzenie Klienta – fakturę VAT (wybór tej opcji jest w formularzu zamówienia).

III. Zamówienia
Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy. Dla chętnych Sklep oferuje założenie konta Klienta, skutkującego uzyskaniem statusu Stałego Klienta i związanych z tym przywilejów.
Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 lat, a które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.
Ceny uwidocznione w dniu składania zamówienia są wiążące dla Sklepu i Klienta. Jeśli Klient kupuje większą ilość danego asortymentu i może przysługiwać mu z tego tytułu ewentualna zniżka (informacje mogą być w opisach produktów), która może nie być naliczana automatycznie, to o końcowej kwocie do zapłaty – tej niższej niż pierwotna – Klient zostanie powiadomiony w mailu potwierdzającym zamówienie (tym drugim, nieautomatycznym – ze statusem zamówienia: przyjęte).
Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia kolejnej oferty (prawo nie działa wstecz).
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową – detaliczną i hurtową na terenie Polski i Świata. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy.
Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega okresowej aktualizacji. Firma ZOZO HARA zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny. Powyższe nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Klient może dokonać zamówienia na wszystkie produkty przedstawione w ofercie, a Sklep dostarczy je w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Termin realizacji podawany jest każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia i bywa różny dla różnych produktów. W przypadku wyczerpania jakiegoś asortymentu, pracownik Sklepu będzie kontaktował się z Klientem w celu ustalenia satysfakcjonującego Klienta rozwiązania (wymiana na inny produkt/wzór lub rezygnacja).
Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta, zgodnie z wyborem Klienta w formularzu zamówienia. O wysłaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany osobnym mailem (status zamówienia: zamówione towary wysłane).
Sklep może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych adresowych czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na niepoprawny adres, jak i ponowną wysyłką na adres poprawny ponosi Klient.
Do momentu otrzymania ze Sklepu informacji, że towary zostały wysłane, Klient może anulować zamówienie poprzez wysłanie e-maila z podaniem numeru zamówienia.
W przypadku opóźnień w otrzymaniu przesyłki (> 3-5 dni roboczych, w zależności od rodzaju firmy dostawczej) Sklep prosi Klienta o powiadomienie o tym fakcie, wraz z podaniem numeru zamówienia i danych Klienta, celem sprawdzenia i wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

IV. Płatności
Decyzję o rodzaju dostawy i sposobie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia. Sklep oferuje opcje płatności przelewem lub za pobraniem, a dostawy realizuje Poczta Polska (tylko przesyłki rejestrowane, tzw. listy polecone lub paczki), firma kurierska K-EX oraz Paczkomaty InPost (tylko przelew).
Płatność za pobraniem oznacza zapłatę za zamówienie w chwili doręczenia przesyłki – listonoszowi lub kurierowi.
Płatność przelewem oznacza przedpłatę na konto Sklepu. Klient wybiera rodzaj przelewu:
a) zwykły przelew bankowy i wpłata zgodnie z danymi podanymi w potwierdzeniu zamówienia. Tytułem przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.
b) przelew on-line za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal (także płatności kartą płatniczą), zgodnie z instrukcjami na stronie serwisu.
Brak wpłaty lub kontaktu z Klientem w ciągu 14 dni od otrzymania statusu zamówienia: „realizowane” jest równoznaczne z rezygnacją Klienta i oznacza anulowaniem zamówienia.

V. Koszty wysyłki
1. Na koszt wysyłki składają się zarówno koszty dostawy, ponoszone przez firmy je realizujące, jak i koszty użytego opakowania i czynności pakowania.

Ceny wysyłki – wg rodzaju płatności i sposobu dostawy:
przelewem, wysyłka do paczkomatów: 7 zł,
przelewem, wysyłka pocztą – priorytet (list polecony / paczka): 10 zł,
przelewem, wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX 15 zł,
za zaliczeniem pocztowym lub pobranie u kuriera K-EX: 25 zł,
Wysyłka gratis przy wartości zamówienia powyżej 400 zł.
Opcja dostawy do paczkomatów dostępna tylko dla posiadaczy konta klienta w sklepie ZOZO HARA.

Koszty wysyłki w wysokości podanej w formularzu zamówienia (lub podanej później przez pracownika Sklepu, gdy np. Klient otrzymuje dodatkowy rabat, który nie jest naliczany automatycznie) pokrywa w całości Klient. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 300 zł wysyłka zamówionych produktów jest gratis – przy wyborze opcji płatności przelewem.
W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, wysyłka odbywa się po skompletowaniu całości zamówienia. Jeśli czas dostawy części produktów, z przyczyn niezależnych od Sklepu, wydłuża się poza podany w potwierdzeniu zamówienia czas realizacji, a jest to niekorzystne dla Klienta, Sklep w porozumieniu z Klientem wysyła dostępną część zamówienia (Klient uiszcza opłatę tylko za towar otrzymany + koszty wysyłki). Kolejna wysyłka brakujących produktów jest na koszt Sklepu, a Klient proszony jest o dopłacenie przelewem na konto Sklepu tylko równowartości ceny brakującego towaru.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość.
Każdy Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić należy:
w terminie do 10 dni, licząc od daty odebrania przesyłki, należy zgłosić (wysłać oświadczenie) do Sklepu chęć zwrotu telefonicznie lub mailem, następnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru, to obowiązuje termin 10 dni od otrzymania przesyłki.
Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:
pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy podpisane przez Klienta (tu pobierz wzór pisma)
odesłanie na koszt Klienta towaru nienoszącego śladów użytkowania / uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy Klient otwiera oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością.
produkt odsyłany powinien być staranni zapakowany, uniemożliwiając ewentualne zniszczenie w drodze do Sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania Sklep zastrzega sobie odmówienie przyjęcia zwrotu.
Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Sklep, w przypadku prawidłowego odstąpienie przez Klienta od umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, zobowiązuje się do zwrócenia na wskazane konto wartości zamówienia, wraz z kosztami pierwotnej wysyłki do Klienta, nie później niż w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.

VII. Gwarancja jakości i reklamacje
Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta.
W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru należy natychmiast powiadomic Sklep, i odesłać produkt na adres sklepu.
O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
Po uznanej reklamacji i po ustaleniach z Klientem – wartość towaru reklamowanego może być zwrócona na wskazane konto w ciągu 14 dni lub Sklep wysyła ponownie, na swój koszt, towar bez wad.

VIII. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku do Sklepu, a Sklep dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.
W przypadku zaginięcia przesyłki – po otrzymaniu takiego zgłoszenia od Klienta – Sklep składa reklamacje u przewoźnika i kontaktuje się z Klientem w sprawie ponownej realizacji zamówienia (z uwzględnieniem stanów magazynowych). Klient – gdyby jednak zaginiona przesyłka została dostarczona – jest zobowiązany do odmowy jej odbioru lub w przypadku odebrania – Sklep zorganizuje jej odbiór na własny koszt.
W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna Klient powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Sklepu (tel. 723-143-153 w dni robocze w godz. 9-17 lub mailem: zozohara@gmail.com).

IX. Wymiana i zwrot części zamówienia
Klient ma prawo do wymiany towaru na inny (inny wzór, rozmiar czy całkiem rodzaj towaru), według tych samych zasad, które obowiązują przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki można zgłosić chęć wymiany do sklepu a następnie odesłać na swój koszt produkt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełnione oświadczenie z numerem zamówienia, danymi Klienta i informacją na jaki towar ma być wymiana (tu znajdziesz wzór oświadczenia do wydrukowania). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony. Za ponowną wysyłkę wymienianego towaru płaci Klient, według stawek podanych w punkcie dotyczącym kosztów wysyłki, zgodnie z wyborem sposobu dostawy.
Wymiana towaru zakupionego w cenie promocyjnej na inny, nieobjęty promocją lub wymagający sprowadzenia z zagranicy, jest również możliwa, ale wymaga dopłaty do regularnej ceny produktu (lub ceny z rabatem Klienta, jeśli takowy Klient posiada) + koszty ponownej wysyłki.
Klient może zwrócić część zamówienia (nadal według zasad odstąpienia od umowy), wtedy Sklep zwraca należność równą tylko wartości zwracanego towaru.
Pieniądze za zwrócony produkt Klient może pozostawić w koncie stałego klienta, na poczet przyszłych zakupów lub otrzyma je przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

X. Program lojalnościowy
Zarejestrowani Klienci otrzymują 5% stałego rabatu na produkty nieprzecenione już po pierwszym zamówieniu w Sklepie. Drugi i trzeci zakup, to nadal 5% zniżki, a po trzecim zrealizowanym zamówieniu w koncie klienta będzie stały rabat 10%.
Rabat stałego Klienta nie sumuje się z cenami promocyjnymi, chyba że aktualny program stanowi inaczej (zmiany zawsze ogłaszane są w aktualnościach na stronie głównej Sklepu).
Klient kupujący jednorazowo 10 i więcej szali (lub innych produktów) może otrzymać dodatkowy rabat. Nie dotyczy zakupu większej ilości towarów w cenach już obniżonych (promocyjnych).
Powyższe sytuacje są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu honorowania stałych klientów.

XI. Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące sposobu ochrony danych osobowych znajdują się w stosowanej przez Sklep polityce prywatności. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: zozohara@gmail.com lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).
Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach handlowych, marketingowych i statystycznych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy ZOZOHARA. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
Sklep nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępniania przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia zamówienia lub jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego).

XII. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu ZOZO HARA. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia.
Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z przepisami K.P.C.
Zdjęcia, opisy produktów i informacje o produktach zawarte na stronie sklepu stanowią własność firmy ZOZO HARA i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób przez inne osoby lub firmy bez zgody właściciela Sklepu.
Regulamin w obecnej postaci obowiązuje od dnia 07.09. 2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tej daty. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulaminu sklepu internetowego.

Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x